VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

 
1. İletişim Bilgileri
 

Lütfen sizinle iletişime geçebilmemiz ve kimliğinizi doğrulayabilmemiz adına bu formu basınız, belirtilen alanları doldurunuz ve bis@bis.com.tr ye e-posta ile veya Bilgi İletişim Servisi Ltd.Şti. Altıyol,Osmanağa Mah.Söğütlüçeşme Cad. No:92 Abdullah Uzlar İş Merkezi K:4 d:82 34714 Kadıköy – İstanbul adresine ıslak imzalı gönderiniz.

 
  • Adı:
  • Soyad:
  • T.C. Kimlik No:
  • Telefon Numarası:
  • E-posta:
  • Adres:
 
2. Şirketimiz ile İlişkiniz
 

Lütfen Şirketimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz.

 
Lütfen Kişisel Verilerinize İlişkin Talebinizi Aşağıda Detaylı Olarak Belirtiniz.
 
Lütfen Başvurunuza Vereceğimiz Yanıtın Tarafınıza Bildirilme Yöntemini Seçiniz.
 
 

İşbu başvuru formu, Şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyip, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

 
  • Başvuruda Bulunan İlgili Kişi (Veri Sahibi)
  • Adı, Soyadı:
  • Başvuru Tarihi:
  • İmza:
FORMU İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Copyright © 2015 Bilgi İletişim Servisi Ltd.Şti.

web sitesi tasarımı        Hashtag